O KANCELARII ZAKRES USŁUG DOKUMENTY
NOTARIALNE
KOSZTY DANE KANCELARII

Przy akcie notarialnym obejmującym wniosek wieczysto – księgowy, Notariusz zobowiązany jest do pobrania opłaty sądowej od takiego wniosku i przekazania jej na konto właściwego Sądu na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Notariusz wylicza wysokość podatku, pobiera go i przekazuje właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

Notariusz za dokonane czynności pobiera wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564, ze zm.).

Ponadto wynagrodzenie notariusza jest dodatkowo opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 23 %.

Informacje odnośnie opłat, podatków i taksy mogą uzyskać Państwo osobiście w Kancelarii, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Adres: ul. Patriotów nr 77

04-950 Warszawa

tel./fax: 22 872 90 98

e-mail: adamus@notariusze.waw.pl